Relacja z Sympozjum

W dniach 21-23 listopada 2022 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się Sympozjum organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Termografii, którego głównym tematem było „Zastosowanie termowizji do oceny ryzyka uszkodzenia instalacji oraz termowizja w ochronie przeciwpożarowej i ochronie środowiska”. 


Jako reprezentant Śląskiego Domu Brokerskiego zostałem zaproszony do udziału i wystąpienia w konferencji w której udział wzięli m.in Przedstawiciele największych polskich firm przemysłowych, jak PKN ORLEN, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”, zakładów ubezpieczeń (Warta, Wiener, Uniqa, InterRisk) oraz Głównego Instytutu Górnictwa, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Ośrodka Szkolenia KW PSP.

Sympozjum składało się z czterech sesji. Podczas I-ej z nich otrzymałem możliwość zaprezentowania naszej kancelarii brokerskiej wraz z omówieniem najważniejszych elementów składających się na istotę działalności brokera ubezpieczeniowego. Wśród tematów kolejnych referatów znalazły się m.in.:
- Zastosowanie termowizji do oceny ryzyka uszkodzenia instalacji;
- Ocena ryzyka wybuchu;
- Kamery termowizyjne do optycznego wykrywania wycieków gazu;
- Badania szczelności instalacji przemysłowych;
- Metodyka wczesnego wykrywania pożarów oraz kamery termowizyjne w działalności Straży Pożarnej;
- Aparaty produkcyjne, a bezpieczeństwo procesowe;
- Badania termowizyjne rur wymienników wewnątrz pieców procesowych w aspekcie bezpieczeństwa instalacji produkcyjnych;
- Zastosowanie termowizji w ochronie środowiska.

Zainteresowanych szczegółami naszej obsługi brokerskiej zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią przez stronę https://sdbroker.eu/kontakt.html