Zgłoś szkodę

W razie wystąpienia szkody, prosimy o zgłoszenie jej przy pomocy poniższego formularza.

 

#01
Mam szkodę - co zrobić?
  • Zabezpiecz miejsce zdarzenia
  • Spisz dane uczestników i świadków
  • Spisz oświadczenie na temat okoliczności i rozmiaru uszkodzeń
  • W sytuacjach spornych wezwij policję
  • Jeżeli uczestnicy zdarzenia doznali uszczerbku na zdrowiu wezwij pogotowie i policję
  • Jeśli doszło do wycieku płynów z pojazdu lub innego mienia wezwij straż pożarną
  • Poinformuj o szkodzie swojego brokera ubezpieczeniowego
  • Zgłoś szkodę do właściwego Zakładu Ubezpieczeń

TELEFONY ALARMOWE

#01
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
#02
Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
#04
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
#07
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
#12
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ZAUFALI NAM